سرمقاله
 
سرمقاله / احمد زهادی
۵۰

جایزه و کنفرانس معماری


فراخوان جایزه معماری آسیا و کنفرانس بین‌المللی در استانبول
۵۲
فراخوان هشتمین جایزه معماری داخلی ایران
۵۴
پنجمین مراسم تقدیر از معمار معاصر
۵۶

مقالات و تحقیقات


بررسی کارکردها، گونه‌های سازه و الگوهای شکلی ورزشگاه / یاسین درودیان
۵۸
بررسی نحوی راهکارهای طراحی استادیوم با رویکرد الگوگرایانه / هلنا بهنام
۶۶
نگاهی به معماری استادیوم‌ها، المپیک  ۲۰۱۲ ـ ۱۸۹۶ / امیر جوانبخت
۷۰
ورزشگاه آستانا آرنا، قزاقستان / معماران شرکت مهندسی Tabanlıoğlu
۷۴
استادیوم کراسنودار ـ ۲۰۱۱ / معماران شرکت مهندسی Tabanlıoğlu
۸۰
ورزشگاه ملی جدید ژاپن، توکیو / معماران شرکت مهندسی Tabanlıoğlu
۸۲

معرفی پروژه


مجموعه ورزشی فرح‌آباد تهران، استادیوم سی هزار نفری / جهانگیر درویش
۸۶
استادیوم یادگار امام، تبریز / امانویل اوهانجانیان، شامیل محمدزاده
۹۲
شهر ورزشی و استادیوم جام جهانی و المپیک بغداد / شرکت طرح و توسعه بلندپایه ـ شرکت بلندپایه
۹۸
مجموعه ورزشی الزوراء ـ بغداد / شرکت طرح و توسعه بلندپایه ـ شرکت بلندپایه
۱۰۴
استادیوم ورزشی آزادی / نادر اردلان
۱۰۶


 
 


چاپ