جایزه معماری داخلی ایران

فصل نامه معماری و ساختمان از سال 1387 اقدام به برگزاری جایزه معماری، معماری داخلی ایران را نموده است و تا کنون ده دوره این جایزه در مهر ماه هر سال برگزار گردیده و شماره اختصاصی فصل نامه معماری و ساختمان با موضوع فوق الذکر منتشر شده است.
در حال حاضر یکی از مهمترین جایزه های حاضر و معتبر در سطح کشور است و امسال مهرماه 1397 یازدهمین دوره این جایزه برگزار می گردد.

Tehran based
Architecture & Construction magazine has been holding Iranian Architecture and Interior Architecture Award Since Award Since 2008.
This architectural activity is one of the most important Architectural Events in Tehran.
Ahmad Zohadi is head of organizing committee of this award.

چاپ