حضور در عرصه های فرهنگی

 
رتبه اول مقالات تخصصی در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌های کشور - تهران ۱۳۹۰
حضور در نمایشگاه‌های تخصصی معماری وساختمان، رسانه ومطبوعات - از سال ۱۳۸۳ تا کنون
حضور و معرفی در مطبوعات کثیرالانتشار در ۱۰ سال اخیر

چاپ